KWARTALNIK NAUKOWY
Logo SRIL
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
SRiL in EnglishAdres Redakcji:
Kwartalnik naukowy "Studia Regionalne i Lokalne"
Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: sril.euroreg@uw.edu.pl
www: www.studreg.uw.edu.pl
 
 ISSN: 1509-4995
 Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
 
http://www.euroreg.uw.edu.pl/ http://www.rsa.euroreg.uw.edu.pl http://scholar.com.pl/sklep.php

Numer: 4(66)/2016
 
Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik

Andrzej Klasik (red.), 2015, Badania miejskie i regionalne. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach (recenzja)

DOI: 10.7366/1509499546607
 

Andrzej Klasik (red.), 2015, Badania miejskie i regionalne. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach (recenzja)
Pobierz w wersji PDF/Download PDF: PDF