KWARTALNIK NAUKOWY
Logo SRIL
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
SRiL in EnglishAdres Redakcji:
Kwartalnik naukowy "Studia Regionalne i Lokalne"
Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: sril.euroreg@uw.edu.pl
www: www.studreg.uw.edu.pl
 
 ISSN: 1509-4995
 Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
 
http://www.euroreg.uw.edu.pl/ http://www.rsa.euroreg.uw.edu.pl http://scholar.com.pl/sklep.php
vertical line
o KWARTALNIKU

Szanowni Czytelnicy!

Kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne", wydawany od 2000 roku przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz polską sekcję Regional Studies Association, jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego.

Profil naszego kwartalnika odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju Polski, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii jak również obszarów wiejskich, które to zagadnienia są ujmowane w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Publikują u nas ekonomiści, geografowie, socjologowie, prawnicy i specjaliści w dziedzinie gospodarki przestrzennej, ale także pracownicy państwowej i samorządowej administracji.

Nasze czasopismo nie powstało na "surowym korzeniu" – czerpie z 20-letnich doświadczeń serii wydawniczej EUROREG, która przez pierwszych 15 lat występowała pod tytułem "Studia Regionalne i Lokalne". Seria ta prezentowała dorobek badawczy pracowników oraz współpracowników Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), powstały głównie podczas realizowania szeregu programów badawczych, krajowych i międzynarodowych, koordynowanych przez Centrum. Przekształcając tę serię w kwartalnik otworzyliśmy się na wszystkich autorów skłonnych do publikowania swoich artykułów i doniesień. Wydając kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne" mamy nadzieję nawiązać do doskonałych doświadczeń pisma o światowej renomie - "Regional Studies" - wydawanego przez Regional Studies Association. Polska sekcja tej organizacji jest współwydawcą naszego Kwartalnika.

Obok tekstów w języku polskim publikujemy także artykuły angielskojęzyczne polskich i zagranicznych autorów, opisy przykładów rozwoju regionalnego i lokalnego z zagranicy, recenzje książek oraz informacje o międzynarodowych konferencjach i innych wydarzeniach naukowych.

Czasopismo „Studia Regionalne i Lokalne” jest indeksowane w następujących bazach czasopism: SCOPUS, ERIH PLUS, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz BazEkon. Zgodnie z wykazem czasopism opublikowanym w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku za publikację w kwartalniku "Studia Regionalne i Lokalne" autor uzyskuje 14 punktów dla potrzeb tzw. oceny parametrycznej.

Kwartalnik jest dostępny w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz w księgarniach internetowych. Polecamy także nabywanie pisma drogą prenumeraty za pośrednictwem witryny http://www.scholar.com.pl. Angielskie streszczenia artykułów dostępne są on-line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Pełne teksty artykułów (z 18-miesięcznym embargiem) dostępne są bezpłatnie w zakładce Archiwum oraz odpłatnie w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Odpłatny dostęp do artykułów z ostatnich 18 miesięcy jest możliwy za pośrednictwem Wydawnictwa Naukowego Scholar oraz przez bazę CEEOL.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (sril.euroreg@uw.edu.pl).

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania artykułów!

REDAKCJA