Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki
Redakcja

Redakcja

Od 1 października uległ zmianie skład redakcji i rady naukowej Kwartalnika. Listy od ustępującego redaktora naczelnego i nowej redaktorki naczelnej dostępne są tutaj.

Skład Redakcji

 • dr hab. Agnieszka Olechnicka - redaktorka naczelna (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • dr hab. Mikołaj Herbst - zastępca redaktorki naczelnej (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Prof. dr hab. Paweł Churski - członek redakcji (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Warszawa, Polska)
 • Prof. dr hab. Tomasz Komornicki - członek redakcji (instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Polska)
 • prof. dr hab. Iwona Sagan - członek redakcji (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • dr Dorota Celińska-Janowicz - sekretarz redakcji (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Rada Naukowa

 • Profesor John Bachtler (University of Strathclyde, Strathclyde, Wielka Brytania)
 • Profesor Roberta Capello (Politecnico di Milano, Mediolan, Włochy)
 • Profesor Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Profesor Grzegorz Gorzelak - przewodniczący (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Dr Olga Mrinska (European Bank for Reconstruction and Development, Londyn, Wielka Brytania)
 • Profesor Andres Rodriguez-Pose (London School of Economics, Londyn, Wielka Brytania)
 • Profesor James W. Scott (University of Eastern Finland, Kuopio, Finlandia)
 • Profesor Katarzyna Zawalińska (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
 • Dr Sabine Zillmer (Spatial Foresight, Luksemburg)

Recenzenci i recenzentki współpracujące

 • Prof. dr hab. Wiesław Alejziak (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
 • Prof. John Bachtler (University of Strathclyde, Wielka Brytania)
 • Dr Wiesław Banach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Jerzy Bański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Dr Artur Bajerski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Jerzy Bartkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Dominik Batorski (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. Zbigniew Bochniarz (University of Washington, USA)
 • Dr Ewa Boryczka (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Zuzanna Brunarska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Kamil Brzeziński (Uniwersytet Łódzki)
 • Mgr inż. arch. Grzegorz Buczek (Politechnika Warszawska)
 • Prof. Robrta Capello (Politecnico di Milano, Włochy)
 • Dr Dorota Celińska-Janowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Andrzej Cieślik (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Krzysztof Cieślikowski (Academy of Physical Education in Katowice)
 • Prof. dr hab. Teresa Czyż (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Magdalena Dej (Instytut Rozwoju Miast)
 • Dr Marta Derek (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Sylwia Dołzbłasz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Jarosław Domalewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Anna Domaradzka-Widła (Uniwersytet Warszawski)
 • Mgr Łukasz Drozda (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Mirosław Drygas (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr Sylwia Dudek-Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Hanna Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Dr Małgorzata Dymnicka (Politechnika Gdańska)
 • Dr Jarosław Działek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Teresa Famulska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Dr hab. Paweł Felis (Szkoła Główna Handlowa)
 • Prof. Martin Ferry (University of Strathclyde, School of Government and Public Policy, EPRC - European Policies Research Centre, Wielka Brytania)
 • Dr Agnieszka Fihel (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Beata Filipiak (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr Dominika Gadowska - dos Santos (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Andrzej Gałązka (Szkoła Główna Handlowa)
 • Dr Anna Gąsior-Niemiec (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Adam Gendźwiłł (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Tomasz Geodecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Dr hab. Anna Giza Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Michał Goliński (Szkoła Główna Handlowa)
 • Dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)
 • Dr Magdalena Górczyńska (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Centre national de la recherche scientifique -The Centre National de la Recherche Scientifique, Francja)
 • Dr Marta Götz (Instytut Zachodni w Poznaniu)
 • Dr Mirosław Grochowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Marina Grusevaja (Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Niemcy)
 • Dr hab. Danuta Guzal-Dec (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
 • Dr Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr hab. Krzysztof Gwosdz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (Politechnika Warszawska)
 • Prof. dr hab. Maria Halamska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Karolina Hansen (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Marian Harasimiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Opolska)
 • Dr hab. Janusz Heller (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. Mikołaj Herbst (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Janusz Hryniewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Krzysztof Janc (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr hab. Wojciech Janicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)
 • Dr Marta Jaroszewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Maria Jastrzębska (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Katarzyna Kajdanek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju)
 • Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Dariusz Kiełczewski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Prof. dr hab. Waldemar Kitler (Akademia Sztuki Wojennej)
 • Dr Andrzej Klimczuk (Szkoła Główna Handlowa)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Klincewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Marek Kłodziński (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Robert Kmieciak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Dagmara Kociuba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. dr hab. Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Dr hab. Janina Kotlińska, Prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Marek Kozak (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Agnieszka Kozera (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Dr Joanna Krukowska (University of Warsaw)
 • Dr Igor Ksenicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Dr Ewa Korcelli-Olejniczak (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Dr hab. Marta Lackowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Michael Landesmann (Vienna Institute for International Economic Studies, Austria)
 • Dr Katarzyna Leśniewska-Napierała (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Barbara Lewenstein (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Anna Lis (Politechnika Gdańska)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uczelnia Heleny Chodkowskiej)
 • Dr Julita Łukomska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku)
 • Dr Mikołaj Madurowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Krzysztof Malaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Jakub Majewski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
 • Dr Dorota Mantey (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Marszał (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr inż. arch. Weronika Mazurkiewicz (Politechnika Gdańska)
 • Dr inż. Grzegorz Masik (Uniwersytet Gdański)
 • Dr Carlos Mendez (University of Strathclyde, Wielka Brytania)
 • Dr Michał Męczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Agnieszka Michalska-Żyła (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Elżbieta Michałowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Dr Aneta Mikuła (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Dr Magdalena Miszczuk (Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
 • Dr hab. Andrzej Młodak (Urząd Statystyczny w Poznaniu, Oddział w Kaliszu)
 • Dr Olga Mrinska (European Bank of Reconstruction and Development, Ukraina/Wielka Brytania)
 • Dr Monika Mularska-Kucharek (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT)
 • Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr hab. Kazimierz Musiał (Uniwersytet Gdański)
 • André Müller (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Niemcy)
 • Dr hab. Beata Namyślak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Sarolta Nemeth (University of Eastern Finland, Karelian Institute, Finlandia)
 • Dr hab. Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Marek Okólski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
 • Dr hab. Agnieszka Olechnicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Karol Olejniczak (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska)
 • Dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr Robert Perdał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Marek Pieniążek (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Bogusław Plawgo (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Dr Przemysław Pluciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Adam Płoszaj (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Kacper Pobłocki (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Małgorzata Podogrodzka (Szkoła Główna Handlowa)
 • Dr Jacek Pokładecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Adam Polko (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Dr Wojciech Pomianowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Dr Tomasz Poskrobko (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Prof. Elżbieta Psyk-Piotrowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Robert Pyka (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. Jacek Raciborski (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Andrzej Raczyk (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • Prof. Maciej Raś (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Anita Richert-Kaźmierska (Politechnika Gdańska)
 • Prof. Andres Rodriguez-Pose (London School of Economics, Wielka Brytania)
 • Dr Katarzyna Romańczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Ryszard Rózga-Luter (Universidad Autonónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Autónoma del Estado de México, Meksyk)
 • Dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Dr hab. Zbigniew Rykiel (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr inż. Katarzyna Sadowy (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa)
 • Dr Przemysław Sadura (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Iwona Sagan (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. James W. Scott (University of Eastern Finland, Finlandia)
 • Dr Elżbieta Anna Sekuła (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
 • Dr Katja Sarmiento-Mirwaldt (brunel University London, Wielka Brytania)
 • Dr Dorota Sikora-Fernandez (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Piotr Siłka (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Dr Maciej Smętkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Károly Attila Soós (Węgierska Akademia Nauk, Węgry)
 • Dr hab. Paweł Starosta (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Danuta Stawasz (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Danuta Strahl (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Dawid Sześciło (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Katarzyna Szmigiel-Rawska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Robert Szmytkie (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Urszula Sztanderska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Roman Szul (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Wojciech Szymalski (Instytut na Rzecz Ekorozwoju)
 • Dr hab. Barbara Szymoniuk (Politechnika Lubelska)
 • Dr hab. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Dr Maria Theiss (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Lefteris Topaloglou (University of Thessaly, DPRD - Department of Planning and Regional Development, Grecja)
 • Dr Cezary Trutkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. Attila Varga (University of Pécs, Węgry)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Dr hab. Marek Więckowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)
 • Dr hab. Waldemar Wilk (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr hab. Renata Włoch (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Waldemar Wojtasik (Uniwersytet Śląski)
 • Dr Dominika Wojtowicz (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Dr Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa)
 • Dr hab. Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Piotr Wójcik (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Tomasz Zarycki (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Konrad Zasztowt (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Jacek Zaucha (Uniwersytet Gdański)
 • Dr Alicja K. Zawadzka (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Katarzyna Zawalińska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersytet Śląski)
 • Dr Arno van der Zwet (University of the West Scotland, Wielka Brytania)
 • Dr Alina Źróbek-Różańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Dr Tomasz Żółtak (Instytut Badań Edukacyjnych)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych recenzentów dostępna jest tutaj.

Adres Redakcji

Kwartalnik naukowy "Studia Regionalne i Lokalne"
Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: sril.euroreg@uw.edu.pl
www: www.studreg.uw.edu.pl