Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki
Archiwum
Numer:

3(81)/2020

Tomasz Kupiec

Do we learn how to learn? Evolution of functions of evaluation systems – the case of Polish regional administration

DOI: 10.7366/1509499538101
Do we learn how to learn? Evolution of functions of evaluation systems – the case of Polish regional administration

The article examines the evolution of functions of evaluation systems. It is based on the comparison of evaluation studies conducted in eight evaluation systems in the Polish regional administration in two periods: 2007–13 and 2014–20. The findings are to some extent contradictory to the expectations formed on the basis of the existing literature of the subject. Although the analysed systems were established in response to external pressures, they support accountability as well as learning. These systems do not focus on procedural issues only, and generation of strategic knowledge increases over time. Numerous regulations imposed on the analysed systems suggest, however, that the use of evaluation in the analysed systems may be symbolic in nature.

Czy uczymy się uczyć? Ewolucja funkcji systemów ewaluacji – przykład polskich samorządów województwa

Autor analizuje, jak ewoluowały funkcje systemów ewaluacji. Bazuje na porównaniu badań ewaluacyjnych realizowanych w ośmiu systemach ewaluacji w polskim samorządzie województwa w dwóch okresach: 2007–2013 i 2014–2020. Uzyskane wyniki podważają w pewnym stopniu oczekiwania wynikające z dotychczasowej literatury przedmiotu. Choć badane systemy powstały w odpowiedzi na zewnętrzną presję, to wspierają zarówno rozliczanie, jak i uczenie. Systemy nie koncentrują się tylko na zagadnieniach proceduralnych, a produkcja wiedzy strategicznej wzrasta w czasie. Liczne przepisy regulujące sposób funkcjonowania sugeruje jednak, że wykorzystanie ewaluacji w badanych systemach może mieć charakter symboliczny.

Afiliacja:
Tomasz Kupiec: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa0000-0002-6469-7746; tomasz.kupiec@uw.edu.pl