Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki
Archiwum
Numer:

1(79)/2020

Jacek Zaucha, Magdalena Matczak, Joanna Witkowska, Adam Szczęch, Adam Mytlewski, Joanna Pardus

Maritime spatial rent for modelling maritime spatial development

DOI: 10.7366/1509499517901
Maritime spatial rent for modelling maritime spatial development

The paper focuses on problems related to modelling the development of maritime economic space. This entirely new issue has emerged from the recent changes in the intensity of use of marine areas. First, the economic significance of maritime space is discussed, followed by a simple model based on maritime spatial rent which aims at explaining the patterns of its development. This model encapsulates the interplay between both market and public choice factors that affect the development of maritime space. The paper also includes a discussion of attempts to obtain a monetary value of maritime spatial rent for key offshore maritime sectors in Poland. The paper concludes with suggestions on further developments in this field.

Morska renta przestrzenna a zagospodarowanie przestrzeni obszarów morskich

Autorzy analizują procesy modelowania rozwoju przestrzeni morskiej w jej ekonomicznym wymiarze. To nowe zagadnienie całkiem niedawno przykuło uwagę badaczy śledzących wzrost tempa i zakresu użytkowania obszarów morskich. W artykule zostało przedstawione gospodarcze znaczenie przestrzeni morskiej, a następnie zaprezentowano prosty model oparty na morskiej rencie przestrzennej, jako narzędziu objaśniania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów morskich. Model ten ujmuje oddziaływanie zarówno sił rynkowych, jak i decyzji wyboru publicznego, które wpływają na rozwój przestrzeni morskiej (jej zagospodarowanie przestrzenne). W artykule omówiono również próby zmierzenia wartości pieniężnej morskiej renty przestrzennej w odniesieniu do kluczowych sektorów gospodarki morskiej w Polsce. Tekst kończy się propozycjami dalszego rozwoju badań w tej sferze.

Afiliacja:
Jacek Zaucha: Institute for Development, ul. J. Czyżewskiego 6/1, 81-706 Sopot; University of Gdańsk, Faculty of Economics, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot; ORCID: 0000-0002-3280-3241; jzaucha@im.umg.edu.pl
Magdalena Matczak: Institute for Development, ul. J. Czyżewskiego 6/1, 81-706 Sopot; Maritime University in Gdynia, Maritime Institute in Gdańsk, Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk; ORCID: 0000-0003-4543-9773; Magdalena.Matczak@im.umg.edu.pl
Joanna Witkowska: Maritime University in Gdynia, Maritime Institute in Gdańsk, Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk; ORCID: 0000-0002-0097-7597; Joanna.Witkowska@im.umg.edu.pl
Adam Szczęch: University of Gdańsk, Faculty of Economics, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot; ORCID: 0000-0003-3462-7162; adam.szczech@ug.edu.pl
Adam Mytlewski: National Marine Fisheries Research Institute, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; University of Gdańsk, Faculty of Economics, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot; ORCID: 0000-0001-6671-9913; amytlewski@mir.gdynia.pl
Joanna Pardus: Maritime University in Gdynia, Maritime Institute in Gdańsk, Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk; Institute for Development, ul. J. Czyżewskiego 6/1, 81-706 Sopot; ORCID: 0000-0003-1121-199X; Joanna.Pardus@im.umg.edu.pl