On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(11)/2003

Grzegorz Gorzelak

The Wealth and Poverty of Regions. Assumptions, Hypothesis, Cases

Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady
Artykuł odnosi się do istotnych teoretycznych i praktycznych problemów rozwoju regionalnego: przyczyn bogactwa i biedy regionów oraz czynników wpływających na zmianę - pozytywną lub negatywną - ich sytuacji. Odpowiedzi na te pytania poszukuje się w relacjach obowiązujących w danym modelu gospodarczym kryteriów lokalizacji i cech regionu, w rozwoju czynników zewnętrznych oddziałujących na region oraz reakcji regionu na te czynniki. Tezy teoretyczne są ilustrowane wybranymi przykładami współczesnymi i historycznymi.
The Wealth and Poverty of Regions. Assumptions, Hypothesis, Cases
The article deals with the fundamental theoretical and practical problems of regional development, the causes of poverty and wealth of regions, and factors influencing change of the region`s situation. The answers are being sought in the relations between the location criteria stemming from a current paradigm of development and the region`s features, the type and character of external factor influencing the region and the region`s reaction to these factors. The theoretical considerations are being illustrated by contemporary and historical examples.
Affiliation:
Grzegorz Gorzelak: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), (ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa); g.gorzelak@uw.edu.pl