On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(35)/2009

Maciej Kowalewski

„I Live in Social Housing Associations”. Social Identifications of Social Housing Tenants

„Mieszkam w TBS -ach”. Społeczne identyfikacje mieszkańców budownictwa społecznego
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy forma własności mieszkania jest równie ważną podstawą społecznych identyfikacji jak miejsce zamieszkania. Autor przedstawia wyniki własnych prac badawczych, prowadzonych nad lokatorami Towarzystw Budownictwa Społecznego w Szczecinie. Z prac tych wynika, że formy organizacji własności przestrzeni stają się dla niektórych badanych coraz istotniejszą częścią społecznej tożsamości, ważniejszą niż położenie w przestrzeni miasta czy cechy zamieszkiwanej przestrzeni.
„I Live in Social Housing Associations”. Social Identifications of Social Housing Tenants
The aim of the article is to examine if the form of ownership is a base of social identifications as important as a space of living. Author presents results of own research, conducted in Szczecin in Social Housing Associations area. The results show that forms of ownership become important part of social identity, even more than location in urban space.
Affiliation:
Maciej Kowalewski: Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński, (ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin)