Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki
Archiwum
Numer:

2(80)/2020

Jakub Rok

Can Smog Make Us Unhappy? Effects of Perceived and Objective Air Quality on Subjective Well-being

DOI: 10.7366/1509499528001
Can Smog Make Us Unhappy? Effects of Perceived and Objective Air Quality on Subjective Well-being

The study aims to explore the interrelation of perceived air pollution and objective air pollution in the context of various subjective wellbeing (SWB) measures. An original survey data is used, and matched with exogenous levels of PM2.5 pollution in one of Warsaw’s city districts, to capture the short-term exposure and immediate SWB assessments. The log-linear analysis and the Two-Stage Conditional Maximum Likelihood estimations have found both the perceived and objective air pollution to have a negative effect on reported life satisfaction. Using the instrumental variable approach, the hypothesis of endogeneity of perceived pollution to SWB is rejected.

Czy smog nas unieszczęśliwia? Wpływ postrzeganej i obiektywnej jakości powietrza na subiektywny dobrostan

Celem badania jest eksploracja związku między postrzeganym a obiektywnym zanieczyszczeniem powietrza w kontekście różnych miar dobrostanu. Dane z ankiety przeprowadzonej w jednej z dzielnic Warszawy zostały zestawione z wynikami pomiarów PM2.5 w celu uchwycenia krótkoterminowej ekspozycji na zanieczyszczenie oraz bieżącej oceny dobrostanu. Wyniki analizy log-linearnej oraz modelu dwustopniowej estymacji metodą największej wiarygodności wskazują na negatywny związek zarówno postrzeganego, jak i obiektywnego zanieczyszczenia, z deklarowanym poziomem satysfakcji życia. Wykorzystując metodę zmiennej instrumentalnej, odrzucono hipotezę o endogenności postrzeganego zanieczyszczenia względem subiektywnego dobrostanu.

Afiliacja:
Jakub Rok: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa; ORCID: 0000-0001-5743-3542; j.rok@uw.edu.pl