On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

4(34)/2008

Iwona Markowicz, Beata Stolorz

Analysis of Determinants of Job Search Time on the Local Market, Based on the City of Szczecin

Analiza determinant czasu poszukiwania pracy na rynku lokalnym – na przykładzie Szczecina
Głównym celem autorek artykułu było zbadanie istoty zapotrzebowania na pracę na podstawie cech osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, które znalazły zatrudnienie w ostatnim kwartale 2006 r. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania metod analizy przeżycia do badania zjawiska bezrobocia. Zbadano, jaki wpływ na długość oczekiwania na pracę ma płeć, wykształcenie i wiek osoby bezrobotnej oraz jakie są interakcje między tymi zmiennymi.
Analysis of Determinants of Job Search Time on the Local Market, Based on the City of Szczecin
The purpose of the paper was to study the nature of demand for labour on the basis of the characteristics of unemployed people registered in the Local Labour Office in Szczecin that have found employment in the last quarter of 2006. In the paper, the authors studies the possibilities to use survival analysis methods for analysing the influence of gender, education and age of the unemployed person on their job search time and interactions between these variables. In the last quarter of 2006, Szczecin’s labour market demanded young and well-educated employees. The women tended to find jobs faster among younger groups, men among the older age groups.
Affiliation:
Iwona Markowicz: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński (ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin); iwona.markowicz.us@wp.pl
Beata Stolorz: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński (ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin); stolorz@interia.pl