On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(57)/2014

Joanna Rakowska

Commuting as an economic criterion of categorization and delimitation of areas (examples of US and Canadian governmental classifications)

DOI: 10.7366/1509499535703
Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady)
W artykule omówiono rolę codziennych dojazdów do pracy jako jednego z głównych wyznaczników powiązań funkcjonalnych oraz kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów. Za przykład posłużyły amerykańska klasyfikacja obszarów metro- i niemetropolitalnych według United States Office of Management and Budget oraz kanadyjska klasyfikacja spisowa i klasyfikacja Rural and Small Town. Rozwiązania praktyczne przedstawiono w odniesieniu do wyników wybranych badań zjawisk społeczno-ekonomicznych, które będąc przyczyną lub efektem dziennych migracji wahadłowych do pracy, stanowią uzasadnienie dla wykorzystania ich głównych parametrów, tj. kierunku, zasięgu i nasilenia, jako kryteriów klasyfikacyjno-delimitacyjnych.
Commuting as an economic criterion of categorization and delimitation of areas (examples of US and Canadian governmental classifications)
The paper discusses the role of commuting as one of the main indicators of functional linkages and a criterion used in governmental classifications and delimitations of areas, e.g. in the US Metro and Non-metro Classification by US OMB, in the Canadian Census classification, and the ‘Rural and Small Town’ classification. The above methods are presented in the light of selected research findings on the social and economic phenomena which, as either a reason for or a result of commuting, justify the use of the three main parameters, i.e. direction, catchment areas, and intensity, as tools of classification and delimitation of areas.
Affiliation:
Joanna Rakowska: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;; joanna_rakowska@sggw.pl