On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(57)/2014

Przemysław Sadura, Dorota Olko

Sociological intervention as a response to the crisis of the city. A case study of the renovation of Kawęczyńska Street in Warsaw

DOI: 10.7366/1509499535706
Interwencja socjologiczna jako odpowiedź na kryzys miasta. Studium przypadku konsultacji w sprawie modernizacji ul. Kawęczyńskiej w Warszawie
Do niedawna miasto jako forma przestrzenna i sposób organizacji życia społecznego pogrążało się w kryzysie. W ostatnim czasie w Polsce coraz częściej jednak mówi się o renesansie miejskości. Jego wyrazem ma być wzrost aktywności ruchów społecznych i znaczenia partycypacji obywatelskiej. Przedmiotem artykułu jest rola, jaką w polityce miejskiej mogą odgrywać konsultacje społeczne dotyczące planowania przestrzennego. Na podstawie analizy przypadku konsultacji prowadzonych aktywnymi, nowatorskimi metodami rekonstruowany jest potencjał takich świadomych interwencji socjologicznych w wyprowadzaniu wspólnoty miejskiej z kryzysu.
Sociological intervention as a response to the crisis of the city. A case study of the renovation of Kawęczyńska Street in Warsaw
As a form of spatial and social organization, the city has been in deep crisis in the recent years. Nowadays in Poland, we can observe the renaissance of urbanity, as evidenced mostly in the increasing activity of social movements and the growing importance of civic participation. This paper discusses the role public consultation on spatial planning can play in urban policy. The analysis is based on a case study of active and innovative approaches to public consultations carried out during the process. The authors describe the potential of such sociological intervention in solving the crisis of urban communities.
Affiliation:
Przemysław Sadura: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa; sadurap@is.uw.edu.pl
Dorota Olko: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa; d.olko@is.uw.edu.pl