On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(53)/2013

Przemysław Śleszyński

Citations of the Polish scientific journals in the field of geography and regional studies after 1990

DOI: 10.7366/1509499535305
Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r.
W notatce przedstawiono analizę cytowań polskich czasopism i serii z zakresu geografii i badań regionalnych opublikowanych w latach 1991–2010, opracowaną na podstawie serwisu naukowo-informacyjnego Google Scholar według stanu na kwiecień 2012 r. Analizy bibliometryczne wykazały generalnie słabe, choć zróżnicowane oddziaływanie publikacji. Wykazano dominującą rolę kilku tytułów, w tym Geographia Polonica i Studia Regionalne i Lokalne. Szczególnie ten ostatni kwartalnik odnotowuje szybki wzrost cytowań w ostatniej dekadzie.
Citations of the Polish scientific journals in the field of geography and regional studies after 1990
The article presents an analysis of citations of the Polish scientific journals and series of geography and spatial economy in 1991–2010 years, developed on the basis of information service Google Scholar. Bibliometric analyzes showed generally weak, but the variation impact on the publication. Demonstrated the dominant role of several titles, including Geographia Polonicaand Regional and Local Studies. The latter title has grown rapidly in the last decade citations.
Affiliation:
Przemysław Śleszyński: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa; psleszyn@twarda.pan.pl