On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(41)/2010

Paulina Rychlewska

The Impact of FDI on the Development of the Podkarpackie Voivodeship

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego
Celem pracy jest próba oceny wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój jednego z najbiedniejszych województw Polski – podkarpackiego. Ukazane zostanie przy tym rozmieszczenie, struktura i przestrzenne zróżnicowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym regionie. Do opracowywania danych wykorzystana została metoda zakładowa, co oznacza, że liczba pracujących i wielkość inwestycji przypisane są miejscowości, gdzie zostały dokonane, a nie siedzibie przedsiębiorstwa. Wyniki wskazują na dotychczasowy raczej pozytywny wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój lokalny i regionalny województwa podkarpackiego, zwłaszcza branż produkcyjnych. Za niekorzystny uznać należy jednak wzrost dysproporcji społeczno-ekonomicznych w regionie.
The Impact of FDI on the Development of the Podkarpackie Voivodeship
The aim of this study is to assess the impact of foreign investments on the development of one of the poorest Polish provinces – the Podkarpackie region. The article shows the location, structure and spatial variation of direct foreign investments in the region. The institution method was used to compile data: the number of employees and the size of investment were assigned to places where they were made, but not where the company`s headquarters are located. Results suggest a rather positive impact of foreign investments on local and regional development in the Podkarpackie province, especially in manufacturing industries. The influence of FDI on growth of socio-economic disparities in the region should be rated unfavourably.
Affiliation:
Paulina Rychlewska: Kolegium Gospodarki Światowej SGH (ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (ul. Rewolucji 1905 r. nr 64 90-222 Łódź); prychlewska@wp.pl