On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(41)/2010

Włodzimierz Durka, Ryszard Czyszkiewicz

Regional and Environmental Recruitment Ranges of Universities. The Szczecin University Example

Regionalne i środowiskowe granice rekrutacji na uczelnię wyższą. Przykład Uniwersytetu Szczecińskiego
W badaniach i refleksjach nad uczelniami wyższymi stosunkowo rzadko podejmuje się obecnie kwestię terytorialnego pochodzenia kształcących się w nich studentów. Tymczasem jest to ważny czynnik mogący świadczyć o związkach uczelni z jej społecznym otoczeniem i rolą, jaką w nim odgrywa. Regionalny charakter uniwersytetu może być istotną wartością dla społeczności oczekujących wykształcenia i wychowania kadr zdolnych zaspokoić potrzeby związane z aktywnością administracyjną (w tym samorządową), gospodarczą, sferą edukacji, opieki społecznej, bezpieczeństwa, kultury, nauki itp. W artykule analizowane jest pochodzenie terytorialne i środowiskowe studentów Uniwersytetu Szczecińskiego dowodzące istnienia regionalnych zasięgów rekrutacji delimitowanych odległością miejsc zamieszkania studentów od miejsca lokalizacji uczelni. Niezależnie od tego można jednak obserwować również świadectwa lokalnych związków z miastem i uczelnią stanowiących „stolicę” regionu.
Regional and Environmental Recruitment Ranges of Universities. The Szczecin University Example
Researchers do not study territorial origins of students very often. However, it is a very important determinant of connections between universities and their social surroundings. A regional character of a university may be an essential value for local communities, who need well-educated employees capable of working in local administration, economy, education, social care, security, culture, research etc. In the article, territorial and social origins of the Szczecin University students were analysed and it was proved that several regional ranges of recruitment existed. A range is determined by distances between students’ houses and the university, although evidences of local loyalty can be also seen.
Affiliation:
Włodzimierz Durka: Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin); ryszard.czyszkiewicz@univ.szczecin.pl (erczy@wp.pl)
Ryszard Czyszkiewicz: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin); wlodzimierz.durka@wzieu.pl