On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

4(50)/2012

Maciej J. Nowak

Zbigniew Makieła, Andrzej Szromnik (red.), Miasto innowacyjne: wiedza – przedsiębiorczość – marketing (recenzja)

Zbigniew Makieła, Andrzej Szromnik (red.), Miasto innowacyjne: wiedza – przedsiębiorczość – marketing (recenzja)
Affiliation:
Maciej J. Nowak: Pracownia Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; macnowak@zut.edu.pl