On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(37)/2009

Maciej J. Nowak

„Zrównoważony rozwój lokalny – instrumenty wsparcia” – konferencja naukowa Szczecin – Sztokholm – Helsinki (sprawozdanie)

„Zrównoważony rozwój lokalny – instrumenty wsparcia” – konferencja naukowa Szczecin – Sztokholm – Helsinki (sprawozdanie)
Affiliation:
Maciej J. Nowak: Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, (ul. Żołnierska 47/109, 71- 219 Szczecin); maciej.nowak@zut.edu.pl