On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Search

Search for phrase: "koncern międzynarodowy"
Anna Tobolska
Branches of international corporations are a significant element of the economic structure of towns and regions, and depending on the degree of their integration with (‘embeddedness’ in) the regional and local economic milieux, they can play an important role in their development. The location of a branch of an international corporation has a multitude of effects in a variety of spheres: economic, social, spatial, and environmental. The effects in the social sphere include the formation of attitudes of the residents towards the investor, which takes place on the basis of the knowledge about the investor and his/her image, and then gives rise to some forms of behaviour towards him. This paper compares the attitudes towards foreign investors of the residents of a big city and a small rural commune. The analysis is based on a survey research carried out among the inhabitants of Poznan city and the commune of Zbaszynek. The attitudes examined in the first case were those towards a branch of the international corporation EXIDE Technologies, which has been operating in the city since 1995, and in the other case, the attitudes towards a branch of the Swedwood corporation, present in the commune since 1999.
Maciej Smętkowski
The paper analyzes the sources of economic growth in the regions of Central and Eastern European countries (CEEC) using a multi-dimensional approach that takes into account: a) disaggregation of the economic structure; b) the international and national contexts of regional development processes; and c) the main types of regions. The results corroborate the validity of such an approach, showing the interrelationships between the development dynamics of individual regions and the structural changes that are difficult or impossible to identify using an analysis of aggregated values. In particular, the analyses conducted as part of the study help identify the key constituents of metropolization processes taking place in the regions of major city centres, the progress of reindustrialisation processes occurring in transitional regions, and the mechanisms underpinning development of peripheral regions. Based on these differences, the author formulates some general recommendations for policies implemented in these types of regions.
Elżbieta Anna Sekuła
The essay concerns “widely closed spaces” in today’s metropolises. By this term I understand territories that belong to private firms and syndicates and are predominantly situated in big office buildings. These places have certain features both of the public and the private space. They also co-create one of the zones in which the processes of fragmentation and appropriation of the urban space take place. It is so because they construct symbolic and literal barriers to access. The text provides an analysis of the functioning of “widely closed spaces” and their role in today’s metropolises.
Wojciech Tomasz Modzelewski

Regions can get involved in international-relations activity defined as paradiplomacy. It is similar to state diplomacy as it is subject to its law and policy and uses similar tools such as diplomatic protocol, but is not pursued by professional diplomats. Regional paradiplomacy needs to be analysed as a source of new international relationships. Consequently, regions should be perceived as new actors in international relations. The article focuses on the paradiplomacy of Polish regions (voivodships, or województwa) and Croatian counties (Hrvatske županije). The case study discusses the cooperation between the Warmińsko-Mazurskie Voivodship and the Split-Dalmatia County.

Bohdan Jałowiecki

A city is a reflection of the society and flows its fate. The situation of Warsaw is therefore related to the situation of the whole of Poland – a country relatively big, but still poorly developed country, located at the peripheries of Europe. Due to these general conditions Warsaw has not become one of the most important European metropolises. However, a massive inflow of FDI and location of several offices of TNCs in the city has begun a process of metropolisation of this city – severely damaged during the war and later badly reconstructed according to the principles of real socialism. Juxtaposition of the “old” and the “new” leads to emergence of contrasts and imbalances – in a similar way as it happens in the cities of the so-called Third World. An important question arises – do these contrasts have a tendency to diminish, or are they persistent or even growing? This article aims at providing an answer to this question.

Mateusz Kupracz
The paper reviews issues related to traditional food from the perspective of its producers and region development. Research conducted during the Poznan International Fair “Polagra 2006” among producers was used in the paper. This examination brought attention to problems stemming from the functioning of such basic ideas as regional and traditional products, including consumers awareness of such products, as well as the current possibilities of epidemiological – veterinarian rules and norms. A separate issue discussed in the paper concern barriers in the development of rural areas and possibilities of eliminating them by means of financing from the European Agricultural Fund for Rural Development.
Janusz Hryniewicz

The main goal of the article was to verify gains and losses coming from participating in the global economy in the light of the core–periphery theory. It turned out to be undeniably true that transfers of industrial production to peripheral countries lead to higher living standards and indirectly favour political stability in core countries, while the hypothesis that the global financial market is a tool for exploitation of peripheral countries was proved to be false. The author established that financial speculations in core countries cause political destabilization in peripheral countries, and disproved the hypothesis that the higher the participation of periphery countries in the global economy, the higher the losses they suffer and the higher the advantages in core countries.

Andrzej Młodak
In this paper, we present the most important problems and development perspectives concerning the collection and analysis of data on Polish metropolises. The basic issues described in this context are: the definition of metropolis and functional city, sources of statistical information, methods of estimating missing data, and some persisting organizational and methodological problems. A special attention is paid to advantages and challenges of Poland’s participation in various international projects relating to regional statistics, such as URBAN AUDIT, EURAREA, etc. The former project provides many interesting propositions concerning assessment of living conditions of urban population and delimitation of metropolitan areas based mainly on a concept of the city’s scope of action. The latter is aimed at construction, development and research on the usefulness of theoretical tools of small area estimation. Moreover, we look at the potential of Polish regional statistics in terms of observation of metropolises and stimulation of their functioning, from the analytical point of view and in order to support decision-making at the local level.

Szanowni Czytelnicy, Autorzy i Recenzenci!

Z kwartalnikiem „Studia Regionalne i Lokalne” jestem związana niemal od początku jego istnienia. Mój pierwszy tekst ukazał się w czwartym numerze pisma w 2000 roku – pierwszym roku jego istnienia. Od tego czasu moje związki ze „Studiami” stopniowo się zacieśniały. Czytałam i recenzowałam artykuły, weszłam w skład redakcji, a teraz staję przed wyzwaniem kierowania naszym kwartalnikiem, zastępując pomysłodawcę i pierwszego redaktora naczelnego, profesora Grzegorza Gorzelaka, który budował kwartalnik z dbałością o jego jakość i rozpoznawalność.

Przejmując funkcję redaktorki naczelnej „Studiów”, czuję dumę i ekscytację. Z jednej strony, wchodzę w nową rolę ze świadomością, że będę kierować jednym z najlepszych czasopism w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych w Polsce, pismem o uznanej pozycji, indeksowanym w SCOPUS, przyciągającym dobre teksty i świetnych Autorów, pismem, które pełni ważną funkcję w dyskusji naukowej. Z drugiej strony, już dziś wiem, że musimy dokonać wielu zmian, podyktowanych rosnącą konkurencją w zakresie publikacji naukowych i trendami związanymi z koniecznością udostępniania tekstów w formie elektronicznej i wymogami wolnego dostępu do prac naukowych finansowanych ze środków publicznych. Przygotowuję się, wspólnie z dr Dorotą Celińską-Janowicz, która szczęśliwie nadal będzie koordynować prace w redakcji kwartalnika, do podjęcia decyzji wzmacniających prestiż pisma, wykorzystując do tego także nowe możliwości techniczne i finansowe, które współprojektowałam w ramach Inicjatywy Doskonałości Uniwersytet Badawczy, uruchomionej na Uniwersytecie Warszawskim.

Chciałabym wspólnie z Państwem przeprowadzić te zmiany, by w najbliższych
latach „Studia Regionalne i Lokalne” wzmocniły swoją pozycję i cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem Autorów i Czytelników. Kierowanie kwartalnikiem to duża odpowiedzialność, jednak ze wspaniałym zespołem Redaktorów, Recenzentów, Autorów i gronem wytrawnych Czytelników, przy wsparciu Wydawnictwa Naukowego Scholar, podołamy temu zadaniu. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego pisma!

Agnieszka Olechnicka
1 października 2020 r.

 

Katarzyna Zawalińska, Jakub Rok
The aim of this paper is to present the first 16 coherent regional input-output tables for Poland, together with the methodology applied to their regionalization from the national level. On the basis of the tables – especially the use and trade tables aggregated to the 19 NACE sections – the structure as well as intra- and inter-regional trade is presented for all 16 NUTS2 regions. Based on the example of the R & D sector, the usefulness of the tables as an analytical tool is confirmed. Like in network analysis, the authors present the links and exchanges of this sector with other sectors of the regional economies in individual voivodships and between them. The regional input-output tables together with their methodology presented here is the first attempt, to the best knowledge of the authors, to publish methodologically coherent 16 input-output tables at NUTS2 level for Poland. They path the way for further research in such directions as: higher regional and sectoral disaggregation, application of the tables to the analysis of different regional economic policies in Poland, and for international comparisons.
Zoltán Gál
This paper examines the development of international financial centres (IFC) in Central and Eastern Europe (CEE). The study argues that the development of the financial services in CEE is characterized by external dependency, which is manifested in the form of hierarchical command and control functions over CEE financial subsidiaries within the West European IFC network. The paper quantitatively compares the factors of IFC functions of Budapest in comparison to those of Warsaw and Prague. It argues that despite the lack of market evidence showing signs of a regional centre focus during the transition period, there are some signs of IFC formation. The paper assesses the uneven impact of the global economic crisis upon CEE financial centres and confirms that their development trajectories became more differentiated as a result of the crisis. The steady decline of Budapest during the second half of the 2000s was accompanied by the rise of Warsaw. Our analysis concluded that Budapest, despite its earlier endeavours, most likely lost the competition to become an international financial centre.
Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
The idea of the paper refers to the comparison of functions that determine an international position of Warsaw, Prague and Budapest. It is also an attempt to evaluate the chances of these three cities to win and develop individual metropolitan functions in the future. At the same time, this paper aims at identifying the main factors, both obscuring and supporting the development of metropolitan functions of cities under analysis. The author recognizes the following reasons of CEE metropolieses development – a significant change of geopolitical position, due to socio-economic transformation, a membership of Poland, Czech Republic and Hungary in the structure of EU, globalization and civilization of information technology. Within the first part of the paper capitals are analyzed in relation to several theoretical approaches. The second part shows the results of author’s research, based on statistical data analysis, referring to metropolitan functions of these cities.
Paweł Swianiewicz, Anna Kurniewicz

Uptade from 2.03.2021: Parts of this article were subsequently used in the following publication: Pawel Swianiewicz & Anna Kurniewicz (2018): Coming out of the shadow? Studies of local governments in Central and Eastern Europe in European academic research, Local Government Studies, DOI: 10.1080/03003930.2018.1548352

 

The article is an analysis of the changing role and position of research on local governments in Central and Eastern Europe in the mainstream European studies. The article refers to dependency theory (Wallerstein, Prebish) applied to scientific research. It classifies Central and Eastern Europe as a half-periphery of academic research. Empirical analysis consists of two parts. The first – qualitative – is a review of the most important comparative studies of European local governments and includes discussion of the role of local governments and researchers from the Eastern part of the continent in those studies. The second – quantitative – is based on an analysis of articles published in the best international journals and citations of those articles in the Scopus database. The authors of articles on local governments in Central and Eastern Europe are divided into two groups: “locals” and “colonisers” – i.e. academics from Western universities conducting their research in Eastern Europe. The analysis covers 14 countries of Central and Eastern Europe (all the New Member States that have joined the EU since 2004 plus the Balkan countries – Albania, Macedonia and Serbia).