On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(81)/2020

Listy od redaktorów naczelnych

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

ponad dwadzieścia lat temu ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”. Od tego czasu pismo nasze zdołało uzyskać bardzo wysoką rangę na polskim rynku wydawniczym, stając się jednym z najczęściej cytowanych periodyków z dziedziny nauk społeczno-ekonomicznych, geografii i regionalistyki. Kwartalnik znalazł się także na liście SCOPUS, co jest wyrazem międzynarodowego uznania naszego dorobku publikacyjnego. Chciałbym podkreślić, że te sukcesy zawdzięczamy nie tylko wysokiej jakości tekstów, co jest zasługą Autorów, lecz także, w ogromnym stopniu, wysiłkom i staraniom długoletniej sekretarz redakcji, dr Doroty Celińskiej-Janowicz. Zasługi w tej mierze ma także Wydawnictwo Naukowe Scholar, nasz długoletni niezawodny partner w działalności wydawniczej.

Czas oddać kierowanie redakcją w młodsze, sprawniejsze ręce i pozwolić, by kolejne pokolenie wykazało się aktywnością, reagowało na zmiany i podejmowało nowe wyzwania tematyczne, technologiczne, ideowe. Dlatego też żegnam się z Państwem jako redaktor naczelny kwartalnika, pozostając w jego Radzie Redakcyjnej i obiecując, że będę się starał umieszczać w „Studiach” kolejne artykuły, a także wspierać nową Redakcję w jej wysiłkach utrzymania i wzmocnienia pozycji naszego pisma na krajowym i międzynarodowym rynku wydawniczym. Mam jednocześnie nadzieję, że nowa Redakcja utrzyma drukowaną formę kwartalnika, łącząc ją z nowymi tendencjami przenoszenia czasopism do sieci – choć być może są to nieracjonalne mrzonki.

Dziękuję Autorom i Czytelnikom za współpracę, zaufanie i zainteresowanie.

Życzę dalszej owocnej współpracy ze „Studiami Regionalnymi i Lokalnymi”.
Grzegorz Gorzelak
1 października 2020 r.

 

Szanowni Czytelnicy, Autorzy i Recenzenci!

Z kwartalnikiem „Studia Regionalne i Lokalne” jestem związana niemal od początku jego istnienia. Mój pierwszy tekst ukazał się w czwartym numerze pisma w 2000 roku – pierwszym roku jego istnienia. Od tego czasu moje związki ze „Studiami” stopniowo się zacieśniały. Czytałam i recenzowałam artykuły, weszłam w skład redakcji, a teraz staję przed wyzwaniem kierowania naszym kwartalnikiem, zastępując pomysłodawcę i pierwszego redaktora naczelnego, profesora Grzegorza Gorzelaka, który budował kwartalnik z dbałością o jego jakość i rozpoznawalność.

Przejmując funkcję redaktorki naczelnej „Studiów”, czuję dumę i ekscytację. Z jednej strony, wchodzę w nową rolę ze świadomością, że będę kierować jednym z najlepszych czasopism w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych w Polsce, pismem o uznanej pozycji, indeksowanym w SCOPUS, przyciągającym dobre teksty i świetnych Autorów, pismem, które pełni ważną funkcję w dyskusji naukowej. Z drugiej strony, już dziś wiem, że musimy dokonać wielu zmian, podyktowanych rosnącą konkurencją w zakresie publikacji naukowych i trendami związanymi z koniecznością udostępniania tekstów w formie elektronicznej i wymogami wolnego dostępu do prac naukowych finansowanych ze środków publicznych. Przygotowuję się, wspólnie z dr Dorotą Celińską-Janowicz, która szczęśliwie nadal będzie koordynować prace w redakcji kwartalnika, do podjęcia decyzji wzmacniających prestiż pisma, wykorzystując do tego także nowe możliwości techniczne i finansowe, które współprojektowałam w ramach Inicjatywy Doskonałości Uniwersytet Badawczy, uruchomionej na Uniwersytecie Warszawskim.

Chciałabym wspólnie z Państwem przeprowadzić te zmiany, by w najbliższych
latach „Studia Regionalne i Lokalne” wzmocniły swoją pozycję i cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem Autorów i Czytelników. Kierowanie kwartalnikiem to duża odpowiedzialność, jednak ze wspaniałym zespołem Redaktorów, Recenzentów, Autorów i gronem wytrawnych Czytelników, przy wsparciu Wydawnictwa Naukowego Scholar, podołamy temu zadaniu. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego pisma!

Agnieszka Olechnicka
1 października 2020 r.