On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

4(38)/2009

Kazimierz Niewiadomski

Factors Differentiating Tourist Traffic on the Example of Poland and the Area of the Podlaskie Voivodeship

Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego
Opracowanie jest poświęcone ocenie ruchu turystycznego i czynnikom, które powodują, że w poszczególnych województwach i powiatach województwa podlaskiego jest on zróżnicowany. W skali kraju w różnicowaniu ruchu turystycznego coraz większą rolę odgrywają czynniki związane z ogólnym rozwojem gospodarczym danego regionu. W województwie podlaskim natomiast w dalszym ciągu głównym motywem przyjazdów turystów są walory przyrodnicze.
Factors Differentiating Tourist Traffic on the Example of Poland and the Area of the Podlaskie Voivodeship
This study is devoted to the evaluation of tourist traffic and factors differentiating it between the voivodeships of Poland and the counties of the Podlaskie Voivodeship. Within the country, factors related to the general economic development of a specific region play a more and more significant role in differentiating the tourist traffic. In the Podlaskie Voivodeship, however, there are continuously the natural values which are the main attraction for visiting tourists.
Affiliation:
Kazimierz Niewiadomski: Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, (ul. Wiejska 45A,15-351 Białystok)