On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

4(38)/2009

Bohdan Jałowiecki, Elżbieta Anna Sekuła

Memory Traces of the City

Miejskie szlaki pamięci
Tekst ten przedstawia przestrzeń miejską z perspektywy kilku szlaków pamięci istniejących w Warszawie i Krakowie. Punktem wyjścia dla autorów stało się badanie charakteru i roli warszawskich oraz krakowskich pomników. Analizie poddane zostały materialne i symboliczne „ścieżki pamięci” w obu miastach, a główne pytania badawcze dotyczyły obszarów tematycznych, elementów tworzących poszczególne szlaki oraz ich wpływu na przestrzeń miejską.
Memory Traces of the City
This paper presents the urban space from the perspective of “memory traces” functioning in Warsaw and Krakow. The authors analyzed the nature of these traces and their elements – monuments and other places of historical meaning, and the roles they play in the cities and the social memory of their inhabitants – both in their material and symbolic meanings. The research concentrated on the themes of the “memory traces”, their elements and influence on the cities’ spaces.
Affiliation:
Bohdan Jałowiecki: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), (ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa); jalowiecki@post.pl
Elżbieta Anna Sekuła: Instytut Kultury i Komunikowania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa); esekula@swps.edu.pl