On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(15)/2004

Andrzej Pawluczuk, Małgorzata Wasiuk

E-government wkracza do samorządu (z praktyki)

E-government wkracza do samorządu (z praktyki)
W artykule przedstawione zostały wyniki badań na temat stopnia realizacji zobowiązań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Badania internetowe przeprowadzono wśród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.
Affiliation:
Politechnika Białostocka; Wydział Zarządzania; Katedra Organizacji i Zarządzania (ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin) a.pawluczuk@pb.edu.pl