On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

4(42)/2010

Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak

Economy of district property and local governance

Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości a rozwój lokalny
Celem artykułu jest przedstawienie organizacyjnych oraz finansowych uwarunkowań gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz ich roli w rozwoju lokalnym, wiążących się z przeznaczeniem nieruchomości oraz dochodami przez nie wygenerowanymi. W artykule zaproponowano konstrukcję programu gospodarowania nieruchomościami. Tezy oparto na wynikach badań. Wykorzystano metodę analizy źródeł oraz metodę kwestionariuszową.
Economy of district property and local governance
The purpose of this article is to highlight the organisational and financial aspects of managing property at the district level, as well as the role of those aspects in local development, resulting in how property is used and the income it generates. The article contains some suggestions as to how a property-managing program should be constructed, based upon research including both source analysis and questionnaire methods.
Affiliation:
Janina Kotlińska: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (ul. Zielona 8, 61-851 Poznań); jkotlinska@ue.poznan.pl
Maciej J. Nowak: Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ul. Żołnierska 47, 70-210 Szczecin); macnowak@zut.edu.pl