On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(75)/2019

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

The essence of regional spatial planning and the planning theory

DOI: 10.7366/1509499517504
Istota wojewódzkiego planowania przestrzennego na tle teorii planowania

Planowanie przestrzenne jest jednym z głównych zadań samorządu województwa w Polsce. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ma szeroki zakres przedmiotowy rozstrzygnięć. Realizacja tego planu jest jednak w znacznym stopniu niezależna od woli jego podmiotu. Teoria planowania (także przestrzennego) kładzie natomiast nacisk na realizację jako immanentny aspekt planowania. W artykule analizie poddane jest zatem to, w jakim stopniu planowanie przestrzenne województwa może być rzeczywiście uznawane za planowanie.

The essence of regional spatial planning and the planning theory

Spatial planning is one of key tasks of regional (voivodship) local government in Poland. A spatial development plan for a voivodship includes many aspects which need to be decided upon. However, the implementation of this plan is largely independent of the will of the local government. The theory of planning (including spatial planning) emphasises that implementation of the plan is an inherent aspect of planning. Therefore, the article analyses to what extent regional spatial planning can actually be considered planning.

Affiliation:
Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania, al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin; wagw@poczta.umcs.lublin.pl