On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(88)/2022

Paweł Swianiewicz

The Switchbacks of Decentralisation Reforms in Ukraine

DOI: 10.7366/1509499528801
Kręte ścieżki reform decentralizacyjnych w Ukrainie

Artykuł przedstawia historię reform decentralizacyjnych w Ukrainie od początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia do końca 2021 r., ze szczególnym uwzględnieniem reformy terytorialno-administracyjnej przeprowadzonej w latach 2015–2020. Poziom autonomii samorządów lokalnych w Ukrainie odnoszony jest do stworzonego na podstawie identycznej metodologii  wskaźnika autonomii lokalnej w innych krajach europejskich.

The Switchbacks of Decentralisation Reforms in Ukraine

The article presents the history of decentralisation reforms in Ukraine beginning with the last decade of the 20th century until the end of the year 2021, with a special focus on the territorial-administrative reform implemented in 2015–2020. The level of local autonomy in Ukraine is compared to the local autonomy index in other European countries, which was created on the basis of the same methodology.

Affiliation:
Paweł Swianiewicz: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Zakład Studiów Społeczno-Ekonomicznych, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław; ORCID: 0000-0002-1890-6738; pawel.swianiewicz@upwr.edu.pl