On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

4(54)/2013

Jacek Gądecki

Discovering the ideal city. Marginal gentrification of the old part of the Nowa Huta district

DOI: 10.7366/1509499545404
Odkrywając miasto idealne? Marginalna gentryfikacja starej części dzielnicy Nowa Huta
Celem tekstu jest opisanie materialnych uwarunkowań procesu marginalnej gentryfikacji zachodzącej w specyficznym kontekście starej części dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Nowa Huta planowana jako miasto idealne staje się obecnie interesującym i pożądanym miejscem zamieszkania dla gentryfikujących ją nowych mieszkańców. Tekst koncentruje się na materialnych aspektach przemian gentryfikacyjnych, odwołując się do przestrzeni starej części dzielnicy, w tym lokalnego rynku nieruchomości oraz do działań podejmowanych przez lokatorów-inwestorów.
Discovering the ideal city. Marginal gentrification of the old part of the Nowa Huta district
The aim of the paper is to describe the material conditions of marginal gentrification in the specific context of the old part of the Nowa Huta district in Kraków. Nowa Huta was planned as an ideal city and is currently becoming an interesting and desirable place to live for new residents. The author focuses on the physical aspects of its gentrification and on the changes in the old part of the district, the local real estate market and the activities of residents-developers.
Affiliation:
Jacek Gądecki: AGH w Krakowie, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków; jgadecki@agh.edu.pl