On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(31)/2008

Douglas Yuill, Martin Ferry, Tobias Gross

Review, Revision, Reform: Recent Regional Policy Developments in the EU and Norway

Przegląd, zmiany, reformy – zmiany polityki regionalnej w Unii Europejskiej i w Norwegii
Reforma unijnej polityki spójności na lata 2007–2013 wpłynęła na zmiany w działaniach dostosowawczych podejmowanych w państwach członkowskich. Zmiany te – jak dowodzi analiza przeprowadzona dla UE 15, nowych państw członkowskich (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) oraz Norwegii – przyjmują różne formy, zależnie od specyfiki krajowej. Część z nich wynika z przyjęcia nowego paradygmatu rozwoju. W artykule dokonano przeglądu zagadnień, wskazano na kwestie wymagające dalszej pogłębionej analizy.
Review, Revision, Reform: Recent Regional Policy Developments in the EU and Norway
The reform of the EU cohesion policy for the period 2007–2013 resulted with policy adjustments in member states. The changes, as showed by the analysis for EU 15, new member states (with particular attention given to Poland) and Norway – take various forms, depending on specific local factors. Some of discussed reforms seem to be the consequence of changing the paradigm of development. The authors offer a review of the most important issues and define the subjects requiring further studies.
Affiliation:
Douglas Yuill: European Policies Research Centre, University of Strathclyde (16 Richmond Street, Glasgow G1 1XQ. Scotland, United Kingdom); douglas.yuill@strath.ac.uk
Martin Ferry: European Policies Research Centre, University of Strathclyde (16 Richmond Street, Glasgow G1 1XQ. Scotland, United Kingdom); martin.ferry@strath.ac.uk
Tobias Gross: European Policies Research Centre, University of Strathclyde (16 Richmond Street, Glasgow G1 1XQ. Scotland, United Kingdom); tobias.gross@strath.ac.uk