On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(91)/2023

Anna Kurniewicz, Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

The Impact of Regional Capital Status on Development of Cities: The Case of the 1975 and 1999 Reforms in Poland

DOI: 10.7366/1509499519102
Wpływ statusu stolicy wojewódzkiej na rozwój miast – przypadek reform w latach 1975 i 1999 w Polsce

Niektóre teorie rozwoju regionalnego (np. nowa geografia ekonomiczna) sugerują istnienie pozytywnego związku między statusem stołecznym miasta a dynamiką jego rozwoju gospodarczego i ludnościowego. Wśród czynników wyjaśniających tę relację wymienia się dostępność dóbr stołecznych, a także popyt generowany przez instytucje publiczne. Większość studiów empirycznych w literaturze międzynarodowej koncentruje się jednak na stolicach państw oraz podmiotów federacji. Na podstawie danych empirycznych i analizy dotychczasowej literatury artykuł porównuje wpływ reform przeprowadzonych w 1975 i 1999 r. na rozwój miast zyskujących lub tracących funkcję stolicy województwa w Polsce. Wskazuje na różnice we wpływie wywołanym przez obie reformy i stara się wyjaśnić czynniki decydujące o tych różnicach.

The Impact of Regional Capital Status on Development of Cities: The Case of the 1975 and 1999 Reforms in Poland

Several theories of regional development (e.g. new economic geography) claim positive relationship between administrative status of capital cities and their economic and population growth. Availability of capital goods as well as direct and indirect demand generated by administrative institutions are among factors which accelerate development. However, most of empirical studies so far have concentrated either on national capitals or on federal states. In our article we conduct empirical tests comparing the impact of reforms implemented in 1975 and 1999 in Poland on the development of cities gaining or losing their regional capital functions. On the basis of those results the article indicates differences in impacts of both reforms and attempts to explain those differences.

Affiliation:
Anna Kurniewicz: niezależna badaczka; ORCID: 0000-0002-0339-6093; annakurniewicz@gmail.com
Paweł Swianiewicz: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Gospodarki Przestrzennej, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław; ORCID: 0000-0002-1890-6738; pawel.swianiewicz@upwr.edu.pl
Julita Łukomska: Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; ORCID: 0000-0003-3796-7314; j.lukomska@uw.edu.pl