Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

3(89)/2022

Dominika Hołuj, Monika Murzyn-Kupisz

Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców

DOI: 10.7366/1509499538905
Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców

Oprócz tradycyjnych targów mody rozumianych jako imprezy o specjalistycznym, branżowym charakterze adresowane do wąskiego grona odbiorców biznesowych, w ostatnich latach w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, rośnie popularność wydarzeń modowych o charakterze targów B2C (business-to-consumer) będących okazją do bezpośredniego nabywania odzieży pozwalającej na wyrażanie kulturowej dystynkcji, ale także przyjemnego spędzenia czasu wolnego, nawiązywania i wzmacniania więzi społecznych oraz pokazywania się na miejskiej scenie. Imprezy te doskonale wpisują się w szersze zjawiska występujące we współczesnych miastach, takie jak festiwalizacja przestrzeni miejskiej, rozwój gospodarki doświadczeń i ekologizacja konsumpcji. Celem artykułu jest pokazanie skali tego zjawiska w kontekście polskim. Proponując jego systematyzację według rodzaju wydarzeń oraz miejsc, w których się odbywają, pokazano międzymiejską i wewnątrzmiejską specyfikę przestrzenną modowych imprez targowych o charakterze B2C w zależności od ich typu, zwracając uwagę na główne ośrodki oraz istotne czynniki i uwarunkowania ich lokalizacji

The Spatial Structure of Individual Consumer-Oriented Fashion Fairs in Poland

Apart from traditional fashion trade fairs understood as specialist events addressed to a limited number of business clients, a growing popularity of B2C fashion fairs has been observed in recent years in Poland, in particular in large cities. Such events provide opportunities for purchasing unique clothing, offering possibilities for cultural distinction but also for spending leisure time, engaging in social interactions, and participating in urban arenas. They are in line with broader phenomena such as the festivalisation of urban space, the development of the experience economy, and the ecologisation of consumption. The aim of this article is to show the scope of this phenomenon in the Polish context. Proposing a typology according to this sort of fashion events as well as places where they occur, the authors attempt to show the intraurban and interurban specificity of fashion fairs, pointing to main centres and important factors of their location.

Afiliacja:
Dominika Hołuj: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków; ORCID: 0000-0001-8532-4052; holujd@uek.krakow.pl
Monika Murzyn-Kupisz: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków; ORCID: 0000-0002-8482-970X; monika.murzyn-kupisz@uj.edu.pl