Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

O kwartalniku

O kwartalniku

Szanowni Czytelnicy!

Kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne", wydawany od 2000 roku przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz polską sekcję Regional Studies Association, jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego. W Kwartalniku publikujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Od numeru 2/2021 "Studia Regionalne i Lokalne" wydawane są w formule pełnego otwartego dostępu na licencji CC BY-NC-ND 3.0, bez jakichkolwiek opłat publikacyjnych. Licencja pozwala na natychmiastowy, bezpłatny dostęp do wszystkich artykułów oraz umożliwia wszystkim użytkownikom czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, przeszukiwanie oraz wykorzystywanie linków do pełnej treści artykułów, ich indeksowanie, wykorzystywanie jako dane do oprogramowania oraz wykorzystywanie do wszelkich innych zgodnych z prawem i warunkami licencji celów. Wszystkie artykuły z bieżących i archiwalnych numerów dostępne w wersji pełnotekstowej na stronie internetowej w zakładce Archiwum.

Profil naszego kwartalnika odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii jak również obszarów wiejskich, które to zagadnienia są ujmowane w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Artykuły publikowane w Kwartalniku powinny odnosić się do zagadnień rozwoju miejskiego, lokalnego lub regionalnego i/lub przestrzennych aspektów rozwoju. Publikują u nas ekonomiści, geografowie, socjologowie, prawnicy i specjaliści w dziedzinie gospodarki przestrzennej, ale także pracownicy państwowej i samorządowej administracji.

Nasze czasopismo nie powstało na "surowym korzeniu" – czerpie z 20-letnich doświadczeń serii wydawniczej EUROREG, która przez pierwszych 15 lat występowała pod tytułem "Studia Regionalne i Lokalne". Seria ta prezentowała dorobek badawczy pracowników oraz współpracowników Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), powstały głównie podczas realizowania szeregu programów badawczych, krajowych i międzynarodowych, koordynowanych przez Centrum. Przekształcając tę serię w kwartalnik otworzyliśmy się na wszystkich autorów skłonnych do publikowania swoich artykułów i doniesień. Wydając kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne" mamy nadzieję nawiązać do doskonałych doświadczeń pisma o światowej renomie - "Regional Studies" - wydawanego przez Regional Studies Association. Polska sekcja tej organizacji jest współwydawcą naszego Kwartalnika.

Obok tekstów w języku polskim publikujemy także artykuły angielskojęzyczne polskich i zagranicznych autorów, opisy przykładów rozwoju regionalnego i lokalnego z zagranicy, recenzje książek, polemiki oraz informacje o międzynarodowych konferencjach i innych wydarzeniach naukowych.

Czasopismo „Studia Regionalne i Lokalne” jest indeksowane w następujących bazach czasopism: SCOPUS, EBSCO, ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz BazEkon. Kwartalnik jest acrhiwizowany w zasobach Biblioteki Narodowej i w repozytorium POLONA.

Zgodnie z wykazem czasopism opublikowanym w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 roku za publikację w kwartalniku "Studia Regionalne i Lokalne" autor/ka uzyskuje 40 punktów.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (sril.euroreg@uw.edu.pl).

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania artykułów!