Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

2(44)/2011

Tomasz Skica, Andrzej Kiebała, Tomasz Wołowiec

Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych

Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych
Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych są tematem niezwykle chętnie podejmowanym przez media, choć często obiegowe opinie o ogromnej stymulacyjnej roli redukcji stawek nie są oparte na żadnych badaniach. W artykule autorzy zajmują się wpływem decyzji władz lokalnych o redukcji stawek podatku od środków transportowych na lokalizację podmiotów nim opodatkowanych w obrębie granic administracyjnych jednostki realizującej taką strategię. Nie jest wskazane badanie wyłącznie relacji wysokości stawki podatkowej do liczby zarejestrowanych płatników podatku od środków transportowych. Lokalizacja na terenie gminy nowych płatników tego podatku wpływa także pośrednio na dochody z podatków od nieruchomości, dochodowego od osób prawnych i ewentualnie dochodowego od osób fizycznych. Dlatego w opracowaniu zastosowano wielowątkowe podejście do badania następstw decyzji władz lokalnych o zmianach w podatku od środków transportowych.
Stimulating local competitiveness of communities: The case of the tax on means of transport
Discounts and rebates in local taxation are a very media-friendly topic, yet the opinions on the stimulating function of taxation are not supported by meaningful research. The article presents the impact of local governments’ decisions regarding reductions in the tax on means of transport on the location of entities subject to such a tax within the community. The article has a multi-dimensional character, as it is impossible to limit oneself to researching a simplistic relation between tax rates and the number of registered payers of the tax. One must consider additional factors, e.g. the location of new tax payers within a community will also indirectly impact estate taxes, CIT revenues, even the additional revenues from the personal income tax paid by employees. Therefore, it is vital to approach the consequences of local government decisions relating to changes in transport taxation multi-dimensionally.
Afiliacja:
Tomasz Skica: Katedra Makroekonomii, Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, (ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów); tskica@wsiz.rzeszow.pl
Andrzej Kiebała: Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, (ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów); akiebala@wsiz.rzeszow.pl
Tomasz Wołowiec: Zakład Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu – National-Luis University w Nowym Sączu, (ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz); wolowiectomek@gmail.com

Opublikowano w numerze
2(44)/2011