Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

1(75)/2019

Anna Lewandowska, Robert Pater, Łukasz Cywiński

Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnego systemu innowacji. Implikacje polityczne dla regionów słabiej rozwiniętych

DOI: 10.7366/1509499517501
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnego systemu innowacji. Implikacje polityczne dla regionów słabiej rozwiniętych

Celem tego badania jest identyfikacja uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnego systemu innowacji. Analizujemy czynniki determinujące regionalne innowacje w słabiej rozwiniętym regionie na przykładzie Podkarpacia. Badamy, w jaki sposób instrumenty polityki gospodarczej UE wpływają na innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście Regionalnego Systemu Innowacji. Proponujemy model wdrażania innowacji i testujemy nasze hipotezy na podstawie danych z okresu 2011–2014. Zakładamy, że przedsiębiorstwa wykorzystują tylko konkretne instrumenty polityki publicznej i że zapotrzebowanie firm na instrumenty wspierające innowacje zmienia się w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego i w reakcji na zachęty finansowe.

Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region

The purpose of this study is to identify the determinants of innovation of enterprises in the Regional Innovation System context. We analyse factors that determine regional innovation in a less developed region, taking the Podkarpackie region in Poland as our empirical counterpart. We examine how the EU economic policy instruments influence the innovation of enterprises within the context of the Regional Innovation Systems. We propose a model for the implementation of innovations and test our hypotheses based on the data drawn from the period of 2011–2014. The paper provides insights on a rather successful story from Poland. We posit that enterprises use only specific public policy instruments and that companies’ demand for innovation-supporting instruments changes, reacting to the business cycle phase and to financial incentives.

Afiliacja:
Anna Lewandowska: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Katedra Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; alewandowska@wsiz.rzeszow.pl
Robert Pater: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Katedra Ekonomii, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; rpater@wsiz.rzeszow.pl
Łukasz Cywiński: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Katedra Ekonomii, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; lcywinski@wsiz.rzeszow.pl