Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

4(78)/2019

Robert Gawłowski, Adam J. Jarosz

Infrastruktura partycypacji społecznej. Pojęcie i wykorzystanie w polskich miastach

DOI: 10.7366/1509499547804
Infrastruktura partycypacji społecznej. Pojęcie i wykorzystanie w polskich miastach

Problematyka partycypacji społecznej od wielu lat jest bardzo popularnym przedmiotem badań i zainteresowań praktyków. Niewiele uwagi poświęca się jednak kwestiom formalnych i organizacyjnych narzędzi zarządzania tym procesem. W artykule zaprezentowano wynik badania, którego założeniem było stworzenie kategorii infrastruktury partycypacji oraz pomiar jej wykorzystania w 17 miastach Polski. W tym celu autorzy opracowali własną metodę badania praktycznego zastosowania narzędzi partycypacyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy stworzyli typologie narzędzi partycypacji oraz sklasyfikowali miasta pod względem zaawansowania ich wykorzystania. Wskazane też zostały najczęściej i najchętniej stosowane narzędzia oraz poziom ich wdrażania.

Infrastructure of public participation. The concept and its application in Polish cities

For many years, public participation has been a very popular subject of research and of interest for practitioners. Little attention has been devoted, however, to the issues of formal and organizational tools of managing this process. The paper contains the results of research aimed at creating the concept of participation infrastructure and at measuring its application in 17 Polish cities. For these purposes, the authors develop their own method of examining the practical use of participation tools. Typologies of participation tools are created and cities are classified according to their advancement, basing on the results of the research. The most popular and most willingly used tools are indicated, together with the levels of their implementation.

Afiliacja:
Robert Gawłowski: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz; ORCID: 0000-0002-3419-7679; robert.gawlowski@wsb.bydgoszcz.pl
Adam J. Jarosz: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra; ORCID: 0000-0003-0972-5588; a.jarosz@ip.uz.zgora.pl