Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

4(90)/2022

Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk

Stabilność współpracy transgranicznej w Polsce w wymiarze tematycznym i przestrzennym

DOI: 10.7366/1509499549006
Stabilność współpracy transgranicznej w Polsce w wymiarze tematycznym i przestrzennym

Głównym celem pracy była identyfikacja prawidłowości związanych z wybranymi aspektami stabilności współpracy transgranicznej na przykładzie pograniczy Polski. Podstawą analizy było kompleksowe badanie projektów współpracy transgranicznej Interreg, EWT, EIS, EISP realizowanych w latach 2007–2013 i 2014–2020. Badaniem objęto łącznie około 1500 projektów w zakresie stabilności przedmiotu współpracy oraz stabilności struktur przestrzennych współpracy. Analiza pozwoliła stwierdzić częściową stabilność w odniesieniu do wybranych kategorii tematycznych realizowanych projektów oraz stabilność przestrzenną w zakresie rozmieszczenia beneficjentów współpracy według miejscowości.

Stability of cross-border cooperation in Poland in thematic and spatial dimensions

The main objective of the study was to identify regularities related to selected aspects of stability of cross-border cooperation on the example of Polish borderlands. The basis for the analysis was a comprehensive study of cross--border cooperation projects Interreg, ETC, ENPI, ENPI implemented in 2007–2013 and 2014–2020. The study covered a total of about 1500 projects in terms of stability of the subject of cooperation and stability of spatial structures of cooperation. The analysis allowed to find partial stability in relation to selected thematic categories of implemented projects and spatial stability in terms of distribution of cooperation beneficiaries by locality.

Afiliacja:
Sylwia Dołzbłasz: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, Polska; ORCID: 0000-0002-3206-2690; sylwia.dolzblasz@uwr.edu.pl
Andrzej Raczyk: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, Polska; ORCID: 0000-0002-6400-6087; andrzej.raczyk@uwr.edu.pl