Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

4(94)/2023

Kamil Nowak

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w procesie przemian demograficznych

DOI: 10.7366/1509499549406
Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w procesie przemian demograficznych

W artykule dokonano syntetycznej oceny zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w polskich gminach w kontekście zachodzących przemian demograficznych. Ponadto przedstawiono w nim autorską metodę badań typologicznych łączących mierniki dotyczące sytuacji mieszkaniowej i demograficznej dla wszystkich 2477 gmin w Polsce według stanu na koniec 2021 r. Zakres badania obejmował lata 2011–2021. W artykule zidentyfikowano, że zarówno miejskie obszary funkcjonalne, jak i gminy nadmorskie miały odrębną specyfikę w zakresie sytuacji mieszkaniowej i demograficznej, w mniejszym stopniu takie zjawisko dotykało gmin górskich. Wskazano również, że brak podejścia zorientowanego terytorialnie w Narodowym Programie Mieszkaniowym utrudnia kształtowanie krajowej polityki mieszkaniowej w sposób dostosowany do lokalnych i regionalnych uwarunkowań.

The Spatial Differentiation of the Housing Situation in the Process of Demographic Changes

The article presents a synthetic assessment of the diversity of the housing situation in Polish communes in the context of ongoing demographic changes. In addition, it presents an original method of typological research combining measures of the housing and demographic situation for all 2,477 communes in Poland as at the end of 2021. The scope of the study covered the years 2011–2021. The article identified that both functional urban areas and coastal municipalities have their own specificity in terms of housing and demographic situation, to a lesser extent this phenomenon affects mountain municipalities. It was also pointed out that the lack of a place-based policy in the National Housing Program makes it difficult to shape the national housing policy in a manner adapted to local and regional conditions.

Afiliacja:
Kamil Nowak: Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa; ORCID: 0000-0003-2339-5407; knowak@irmir.pl