Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

1(23)/2006

Dominika Bielecka

Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD

Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD
Celem artykułu jest poszukiwanie przyczyn sprawności samorządów lokalnych w wykorzystywaniu funduszy pomocowych jako wyniku funkcjonowania w regionach o wyższym poziomie społeczeństwa obywatelskiego, które nadaje specyficzną strukturę działaniom zbiorowym i indywidualnym, podejmowanym dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych i realizacji celów zbiorowych. Postawiona teza dotyczy uwarunkowanej kulturowo zdolności do samoorganizacji, społecznego współdziałania, stopnia zaufania do otoczenia, tworzących kapitał społeczny w poszczególnych regionach, jako czynnika warunkującego sprawne działanie instytucji na przykładzie zdolności samorządów gminnych do wykorzystania środków z programu SAPARD. Autorka określa operacyjną definicję sprawności władz samorządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych oraz bada regionalne zróżnicowanie tej sprawności w Polsce, wykorzystując przy tym 9 wskaźników.
Regional Differentiation of the Efficiency of Local Authorities in the Absorption of SAPARD Fund
The article deals with determinants of efficient absorption of European Union`s structural funds by local authorities entities. It focuses on factors connected with civil society that distinguish different regions. As it was broadly recognized and explored, the "basis of civil society is the social capital of a region. Social capital includes networks and relationships between people that transmit their shared attitudes and values and therefore influences on structures of common initiatives undertaken by individuals and different groups in order to fulfill local societies` needs. The author studies to what extent social capital of different regions conditioned by cultural factors influences institutional efficiency of local authorities in Poland in relation to absorption of pre-accession fund SAPARD.
Afiliacja:
Dominika Bielecka: Katedra Europeistyki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa)